Další služby

 • operativní řízení dopravy na křižovatkách
 • pronájem ukazatelů rychlosti
 • zabezpečení výkopu proti pádu osob
 • montáž systému varování před kolonou
 • montáž velkoplošných dopravních značek na dálnicích
 • zabezpečování propadlých propustků
 • opravy svodidel poškozených při dopravních nehodách
 • montáž a demontáž provizorní přípojky NN
 • pronájem betonových svodidel Delta Bloc
 • kompletní osazení dětských dopravních hřišť
Dále nabízíme:
 • Směrové sloupky
 • Pružné majáky
 • Balisety
 • Dopravní zrcadla
 • Klemffix
 • Svodidla

Pro více informací nás kontaktujte.

Další služby
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram