Provizorní mosty

  • provádíme montáže a demontáže provizorních mostů typů – BB, MS 60, TMS, MMS, MMT 100, Vítkovický nosník, MABEY UNIVERSAL
  • navrhujeme co nejefektivnější řešení pro jednotlivé zákazníky
  • zajistíme projektovou dokumentaci ve stupni RDS
  • připravíme podklady pro provedení a následné vyhodnocení JZZ (jednoduchá zátěžová zkouška)
  • zhotovíme požadovanou dokumentaci k provizorním mostům – Údržbový řád, TePř, protokol o I.HMP
  • rovněž provádíme a navrhujeme montáž a demontáž pilířů z materiálu PIŽMO
  • navrhujeme technické řešení v rámci projektové dokumentace ve stupni DSP tak, aby přípravné práce jak ve spodní stavbě, tak i v nájezdech na provizorní most, byly v co nejmenších objemech
  • práce provádí zaškolení pracovníci, kteří prošli výcvikovým střediskem MD v Kojetíně
Další služby
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram